Evankelinen lähetysyhdistys ry, Kokkolantie 12 43500 KARSTULA. Puh: 040 415 9416. Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen
Etusivu ELY ry Hartauskirjoitus Armolahjat ja tehtävät
Armolahjat ja tehtävät
Kirjoittanut Ulla Kakkonen   
Kolme vuotta sitten istuin kaukana Afrikassa, Sambian pääkaupungissa rakkaaksi käyneen Afrikan Evankelisluterilaisen kirkon, Bethelin seurakunnan jumalanpalveluksessa. Toinen kolmen kuukauden mittainen vapaaehtoistyöjaksoni oli päättymässä. Mieleni oli haikea ja murheellinen koska en tiennyt, milloin voisin palata takaisin rakkaiden ystävieni luokse. Halusin tulla takaisin ja tuoda mukanani läheisiä ihmisiä omasta ja opistoperheestä kokemaan jotain ainutlaatuisen arvokasta; sellaista, jonka perusta ei ole korkeissa tuloissa ja nautinnollisessa elämässä vaan siinä toivossa, jonka taivaallinen Isämme on luvannut meille ikuisessa elämässä.
Sydämeni sykki kiihkeästi yrittäessäni löytää ratkaisua, jossa voisin olla osa sitä tehtävää, mikä meille jokaiselle kristitylle on annettu. ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni…”(Matt.28: 19 - 20). Omista pyrkimyksistäni ja rukouksistani huolimatta minulle ei ollut löytynyt paikkaa lähetystyössä. Tunsin olevani kelpaamaton, osaamistani ja kokemustani ei tarvittu eikä Luojakaan näyttänyt olevan puolellani.

Tuona haikeana sunnuntaina seurakunnan pastori Nicolas Bakajika puhui Raamatussa kerrotuista hengellisistä lahjoista ja kuinka Jumala antaa meille kristityille erilaisia tehtäviä, joihin Hän myös meidät riittävillä lahjoilla varustaa. Jumalanpalveluksen jälkeen pyysin pastoria laittamaan minua koskettaneet ja lohduttavat sanat paperille ja ne ovat tallessa vieläkin. Nuo sanat rohkaisivat suunnittelemaan opiston ja kirkon yhteistyötä, joka johti Suomen Ulkoasianministeriön rahoittaman tietotekniikan hankkeen toteutumiseen vuoden 2009 alussa. Jumalalla on meille jokaiselle omat suunnitelmansa. Hän osoitti minulle tehtävän, jossa myös monille ystävilleni on paikkansa. Olemme jo yli vuoden ajan saaneet yhdessä riemuita uusien asioiden oppimisesta. Rukouksissa pyydämme myös, että saisimme kehittyä ja kasvaa Jumalan työssä ja hänen kirkkonsa rakentamisessa.

Meille kaikille rohkaisuksi lainaan joitakin mieltäni koskettaneita sanoja tuosta pastorin saarnasta.

”Meillä ihmisillä on maailmassa erilaisia tehtäviä, joihin meille on annettu monenlaisia lahjoja. Nuo lahjat olemme saaneet siksi, että ne auttavat meitä pyrkiessämme johonkin päämäärään. Apostoli Paavali mainitsee Korinttolaiskirjeessään melkoisen määrän erilaisia hengellisiä lahjoja (1 Kor.: 12, 13, ja 14). Kaikki saamamme lahjat ovat tärkeitä tehdessämme Kristuksen ja hänen kirkkonsa työtä. Mutta Paavali korostaa myös, että mikään suurenmoinen lahja ei merkitse mitään, jos meiltä puuttuu rakkaus. (1 Kor. 13: 1-13).

Jumala haluaa meidän kasvavan ja kehittyvän hengellisesti, samaa hän haluaa myös kirkoltaan. Tietämättömyytemme meissä olevista lahjoista tai toisaalta lahjojen väärinkäyttäminen estävät todellista hengellistä kehitystämme ja samalla kristillisen kirkon kasvua. Hengellisten lahjojen löytäminen omassa itsessämme sekä se, että autamme läheisiämme etsimään noita lahjoja heissä itsessään, palvelee sekä sinua itseäsi että lähimmäisiäsi. Seurakunnissa meidän tulisi auttaa toisiamme käyttämään lahjojamme oikein katsomatta kansallisuuteen, heimoon, maanosaan tai sukupuoleen. Efesolaiskirjeen luku 4 jakeet 11 - 12 kertovat: ”Hän antoi seurakunnille sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat, sekä paimenet että opettajat, varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen.” Kaikkien kirkon jäsenten tulee julistaa evankeliumia ja näin toimia kirkon kasvutyössä. Raamattu muistuttaa meitä myös lähetystehtävästä. Se tulee ymmärtää lahjana, joka kasvattaa kirkkoa maailmanlaajuisesti. Kristuksen kirkolla on tehtävänsä myös kehittyvien, uudenlaisten toimintojen tuottajana.

Meidän jokaisen tulisi tunnistaa ylhäältä saamamme lahjat. Ehkäpä olet hyvä opettamaan, puhumaan, kehittämään toisten lahjoja tai huolehtimaan lähimmäisistäsi. Lahjoja ei tule käyttää väärin tai kieltää niiden merkitystä. Paavali, kirjeessään roomalaisille (Room. 12: 4 -8) vertaa kristittyjen ja kristillisen kirkon toimintaa ruumiiseen, joka on yksi mutta jolla on monta jäsentä ja joilla jokaisella on oma, erilainen tehtävänsä ja joista jokaista tarvitaan. ”Meillä on saamamme armon mukaan erilaisia armolahjoja. Se, jolla on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan kuin hänellä on uskoa. Palvelutehtävän saanut palvelkoon, opetustehtävän saanut opettakoon, rohkaisemisen lahjan saanut rohkaiskoon. Joka antaa omastaan, antakoon pyyteettömästi; joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti; joka auttaa köyhiä, auttakoon iloisin mielen.”  Jokaista kehon osaa tarvitaan, jotta keho pysyy terveenä. Niin myös tarvitaan monenlaisia lahjoja (1 Kor.12: 4 -11). ”Armolahjoja on monenlaisia, mutta henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. Jumalan voiman vaikutuksia on monenlaisia, mutta hän, joka meissä kaikissa kaiken vaikuttaa, on sama. Hän antaa Hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla, yhteiseksi hyödyksi. - - - Kaiken tämän saa aikaan yksi ja sama Henki, joka jakaa kullekin omat lahjansa niin kuin tahtoo.”

Meille jokaiselle on annettu tehtävä ja armolahjoja - Jumalan kirkon työhön!

Ulla Kakkonen
Kiteen Evankelisen Kansanopiston vararehtori
Viimeksi päivitetty 25.02.2014 09:32