Evankelinen lähetysyhdistys ry, Kokkolantie 12 43500 KARSTULA. Puh: 040 415 9416. Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen
Etusivu Blogit Sirpa Keski-Antila Pyhäämmiestenpäivä
Pyhäämmiestenpäivä

Kakarana kuulin aina puhuttavan ”pyhäämmiestenpäivästä”. Silloon ajattelin, jotta ku oikee pyhiä miehiä ajatteloo, niin ainaki Lauri Mustajoki, Kauko Hirvonen ja Eerikki Lyly kuuluu niiren miesten kaarttihin. Noli nimittään silloon meirän seurakunnan pappia. Molin saanu tutustua näihin pyhihin miehihin lähemminki niiren autojen takapenkillä. Ei, en sillä lailla! Ei ne ollu mitää perofiili-setiä!  Annas ku seliitän.

Meirän isä oli koloputööri. Tarkoottaa, jotta se kuluki seurakunnan pappien ja Evankeliumiyhyristyksen piirisihteerien kans puhumas. Varsinki silloon, ku papit tartti puhujakaveria ja oli palio juhulia, niinku ny esimerkiksi Pääsiääsen aikoona, meirän koron puhelin soii useen seurakunnan pappien toimesta. Ja yleensä isä aina lupas aulihisti näiren tuttujen pappien matkahan. Useen omat maavvilielystyöt ja karianhoito tuollaasina päivinä joko aikaastettihin tai sitte siirrettihin seuraavalle päivälle. Ja olihan isä-Väinö suorittanu saarnaajakurssinki joskus vuosina 1947-48 aiva Helesingis asti. Ja ku meille mukuloolle ikää kertyy, pääsimmä mukahan ”ohojelmansuorittajiksi”.  Sakari-velii soittamahan harmoonilla - useen aiva säestäjäksiki hartaushetkihin, jos vaan taloosta joku soittopeli löytyy ja me Tuula-siskoon kans lauloomma Kantelehen lauluja kaksäänisesti. Aiva oikeen, ku äitee oli opettanu mulle monehen lauluhun alton ja Tuula lauloo sopraanoa. Äireellä oli hyvä laulunääni ja tarkka korva. Ja kyllä me lauloomma siskoon kans mahat pystys ja posket pullollansa – tosisnansa! Ja isä oli ylypiä mukuloostansa, vaikka sillä raukalla ei ollu yhtää nuottikorvaa. Se lauloo ”mullivainaannuotilla”, mutta kovaa. Ja sille kelepas meirän laulu ja Sakarin soitto, vaikka olis tullu vähä virheetäki. Ja olimma tyytyvääsiä, ku tärit tarios useen vähä kaapilta maistuvia pikkuleipiä ja vielä useemmin vähä käynystä mehua -varsinki loppukeväästä.

Pyhiä miehiä ja naisia ne oli!  Ne kaikki ihimiset, jokka ottivat mukulat mukahan ja antoovat kykynsä mukaasia tehtäviä. Kannustivat, kiittivät ja huomioovat. Tarkoottivat ne sitte, tai eivät, nuo matkat painuu lähtemättömästi mukulan mielehen. Siinä kasvoo luontevasti sisälle iloosisihin, hoitavihin Siionin Kantelehen lauluuhin, Jumalan sanan kuulemisehen ja sananseliitysperinteesehen.  Voisimpa minäki toimia jollekki tuollaasna hyvänä esimerkkinä.

Pyhäänpäivän oikiasta sisällöstä anna pappien ja muiren asiansa paremmin osaavaan seliittää syvällisemmin.

Armua ja ilua sun pyhäämpäivähäs Sirpalta