Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ry

Viro

Myös Virossa Evankelisen lähetysyhdistyksen työn alku perustui siihen, että työn ystävillä oli jo olemassa yhteyksiä, joiden avulla työ oli helppo aloittaa. Kiteen Evankelisella Opistolla oli koulutusyhteistyötä päiväkotien ja alaluokkien opettajien kursseissa kristillisestä kasvatuksesta. Samoin matkailun kautta oli solmittu monia yhteyksiä, jotka avasivat ovia työhön.
Viron kirkon kanssa solmittiin yhteistyösopimus vuonna 2013.

Viron kirkon kanssa tällä hetkellä ELYllä on kolme tukikohdetta.

 1. Anna Mishinan työ Keilan ja Sauen seurakunnissa
  Evankelinen lähetysyhdistys on solminut yhteistyösopimuksen Keilan seurakunnan kanssa v. 2017 Anna Mishinan työn tukemisesta. Anna Mishina toimii lapsi-, nuoriso- ja musiikkityössä. Juha ja Anu Väliaho toimivat Annan tukena ja ohjaajina. Rahaliikenne hoidetaan Keilan seurakunnan tilien kautta.
  Anna Mishina on Inkerin kirkon jäsen, hän on syntynyt Marinmaalla ja käynyt rippikoulun Keltossa, ja siksi hän on ollut säännöllisesti myös Inkerin kirkon apuna lasten- ja nuorten leireillä Venäjällä. Anna puhuu Venäjää, Viroa ja Suomea. Hänen erityisosaaminen liittyy marilaiseen kansanmusiikkiin, mitä hän on opiskellut 4 vuotta Tarton yliopistossa.
  Anna Mishinan palkkatuki on 7.600 € vuodessa.
 2. Tarton Perhekeskus
  Tarton Maarian seurakunta on perinteinen maalaisseurakunta. Kirkko on keskellä kaupunkia, mutta seurakuntalaiset asuvat kaupungin ympärillä olevissa kylissä. Seurakunnan toiminta ulottuu lähialueen kuntakeskuksiin. Näiden lähialueiden ihmisten tavoittamiseksi seurakunta palkkasi Lea Saaren, jonka työnimike kuntatyöntekijä kertoo hänen työnsä painopisteen. Hän kulkee kuntakeskuksissa ja tekee yhteistyötä kunnan työntekijöiden kanssa, auttaa ongelmissa olevia perheitä ja järjestää esim. sururyhmiä ja muuta seurakunnan toimintaa. Elyn tuki kanavoidaan Lea Saaren työn tueksi. Kulut on katettu pääosin lähetystyölle saadun testamentin varojen turvin, vuoden 2015 aikana myös seurakunnista tulevaa tukea käytetään tähän työhön.
  Vuonna 2016 allekirjoitettiin Elyn ja Viron kirkon konsistorin välillä yhteistyösopimus, joka koskee perhekeskuksen perustamista Tarttoon. Kolmevuotinen sopimus uudistettiin vuoden 2018 alusta. Perhekeskuksen johtajana on Lea Saar, työtoverina hänellä on psykologi, psykoterapeutti Signe Uustall. Erilaisten ryhmien vetäjinä toimii lisäksi 8 vapaaehtoista, koulutettuja alan ammattilaisia.
  Perhekeskus toimii Tartossa Maarian seurakunnan tiloissa. Rahaliikenne hoidetaan Viron kirkon konsistorin tilien kautta. http://perekeskus.eu/avame-perekeskuse-tartus/
  Perhekeskushanketta tukevat: Tuusulan ja Haminan seurakunnat sekä Olarin seurakunta kolehtivaroin.
 3. Lähetyskuoro
  Viron kirkon lähetyskeskuksen yhteydessä toimii lähetyskuoro, joka on perustettu v. 1998. Kuoron jäsenet tulevat eri puolilta Viroa harjoituspäivään Tallinnaan kerran kuukaudessa. Ohjelmassa on raamattuopetusta, laulua ja yhdessäoloa, kuoro yhdistää ihmisiä ja perheittäin ollaan mukana näissä tapahtumissa. Kuoro esiintyy säännöllisesti ja se on merkittävä Viron kirkon käyntikortti, jonka avulla kirkko saa näkyvyyttä ja myös evankeliumi välittyy kuulijoille. ELY vastasi kirkon lähetyskeskuksen haasteeseen ja tukee kuoron toimintaa taloudellisesti.
  Lähetyskeskuksen johtaja Leevi Reinaru kutsuu ihmisiä rukoilemaan kuoron puolesta, että kuoron evankelioiva musiikki ja sanoma voisivat mennä eteenpäin ja koskettaa katsojien ja kuulijoiden sydämiä. Kuoron johtajana toimii Maarja Vardja. Rahaliikenne hoidetaan Viron kirkon Lähetyskeskuksen tilien kautta. Kuoron kotisivut http://misjonikoor.eelk.ee
  Lähetyskuoron tuki on 5.000 € vuodessa.


Kohteiden yhdyshenkilö
pääsihteeri Antero Rasilainen
antero.rasilainen@evankeliset.net
p. +358 45 134 4634

Anna Mishina
– toimii lapsi-, nuoriso- ja musiikkityössä Sauen seurakunnassa

Lue tästä Annan terveisiä


Maarja Vardja
Lähetyskuoron johtaja, säveltäjä, musiikinopettaja, kirkkomuusikko

Lue tästä Maarjan ja kuoron terveisiä